Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru

Każdy produkt marki WELAIK, MFW (Made For WELAIK),

LIVE ON WAVE posiada gwarancję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


 

Czas trwania gwarancji:


Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.Zakres ochrony gwarancyjnej:


Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod
warunkiem, że:
- osprzęt było użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem 
- stosowany był zalecany przez producenta osprzęt
- osprzęt nie było demontowany ani modyfikowany przez osoby nieupoważnione
- praca osprzętem nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki
- nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym narzędzia


Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia osprzętu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wymiany część zużywających się w sposób naturalny o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.


Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania naprawy osprzętu lub jego wymiany. W szczególnych wypadkach Serwis
może podjąć decyzję o wydaniu nowego urządzenia zamiast naprawy.


Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji wynosi 14 dni.Podstawa udzielenia gwarancji:

Zgłoszenie gwarancyjne powinno obejmować informację:

  • adres e-mail
  • imię i nazwisko konsumenta
  • adres konsumenta
  • nr zamówienia
  • nazwa reklamowanych produktów
  • rodzaj żądania reklamacyjnego

 

Zalecamy użycie Formularza Reklamacji Towarów po prawej stronie.


Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Oficjalny Serwis WELAIK - ELEKTRONIK S.C. Piotr Gorczakowski


W przypadku stwierdzenia wady, osprzęt należy przekazać do punktu sprzedaży lub przesłać na adres oficjalnego serwisu:

ELEKTRONIK S.C. z dopiskiem SERWIS WELAIK

Stalowa 63/1A LU, 53-439 Wrocław


Informacje o naprawach:
email: info@podlaczeniewlacznika.pl
tel.: +48 881-930-496

Informacje dodatkowe:
Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy.
W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów
o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl